Uluslararası Girişimcilik, Teknoloji, İnovasyon ve Tasarım Kongresi!

Girişimcilik alanında bölgemizin ilk uluslararası kongresi, Kırklareli Üniversitesi ve Lüleburgaz Belediyesi iş birliği ile “Uluslararası Girişimcilik, İnovasyon, Tekonoloji ve Tasarım Kongresi” Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi’nde düzenlenecek.

Kongrenin amacı Lüleburgaz Belediyesi’nin temalı yıllarından biri olan 2018 İnovasyon ve Tasarım Yılı’nda girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve tasarım alanlarında çalışmalarını sürdüren bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi ve deneyim paylaşımı için zemin hazırlamak ve literatüre katkı sağlamaktır.

Kabul edilen bildirilerin genişletilmiş özetleri kongre özet kitapçığında yayımlanacaktır. Ayrıca tam metin olarak gönderilen bildiriler de tam metin kongre kitapçığında veya hakem sürecinden sonra uluslararası hakemli bilimsel dergi olan EJOVOC dergisinde yayınlanacaktır. Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir.

Girişimcilik, teknoloji, inovasyon ve tasarım alanları ile ilgili akademik çalışmaların kabul edildiği ve kongrede 70’in üzerinde bildiri sunulacak ve ülkemizden ve dünyadan yaklaşık 50 bilim adamı katılacaktır.