İlköğretim Öğrencisinden Akıllı Priz Projesi

İlköğretim Öğrencisinden Akıllı Priz Projesi

Geleneksel yöntemleri yenilikçi bir bakış açısıyla ele alarak geliştirmeyi esas alan inovasyon akımı kapsamında her geçen gün yeni bir teknolojik uygulamaya tanık olunuyor. Özellikle genç yaştaki bireylere aşılanan inovasyon anlayışı ile öğrenciler de artık teknolojilerin var oluş süreçlerinde aktif olarak rol alıyorlar. Bu doğrultuda ilköğretim öğrencisi de çeşitli uygulamaları bir araya getirerek akıllı priz projesine imza atıyor.

ide okulları 5. sınıf öğrencisi Çağan Öncül, bluetooth kontrollü bir akıllı priz geliştirdi. Kodlama, arduino ve üç boyutlu tasarım teknolojilerinden yararlanan öğrenci, uzaktan kontrol edilebilir bir priz tasarladı. Birbirinden bağımsız olarak aynı ortamda bulunan cihazlar arasında kablosuz iletişim kurma hedefiyle yola çıkan genç öğrenci, evindeki cihazları akıllı hale getirme yolunda kolları sıvıyor.

Röleyi açıp kapamaya yarayan bir mobil uygulama geliştiren öğrenci, böylelikle prize giden elektrik akımını kontrol edebiliyor. Bu sayede prizlerin uzaktan açılıp kapatılmasını mümkün kılan öğrenci, halihazırda akıllı ev sistemlerinde de bulunan bu teknolojiyi çok daha uygun bir maliyet ile hayata geçirerek hem sosyal hem de ekonomik boyutta fayda sağlıyor.

Görsel Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr