Hayvan Organları Oluşturan Biyoteknolojik Çözümler

Hayvan Organları Oluşturan Biyoteknolojik Çözümler

Dünyanın nüfusunun çoğalmasıyla birlikte tüketim de hızlı bir şekilde artıyor. Doğal kaynakların ve birçok canlının neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu durum sonucunda sürdürülebilirlik ve tasarruf ilkesini esas alan inovasyonlar kritik bir değer kazanıyor. Bu bağlamda hayvan organlarını taklit etmeyi başaran teknolojiler de nesli tükenme tehlikesi olan hayvanların korunmasına yardımcı oluyor.

Bu noktada biyolojik ve sosyal tasarım alanlarına odaklanan Tayvanlı tasarımcı Kuang-Yi Ku, teknoloji ve tasarım arasında köprü kuran inovatif projeleriyle gündeme geliyor. Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan hayvan organ ve parçalarına suni alternatif sunan tasarımcı, doğada sayısı azalan vahşi hayvanların korunmasını sağlıyor. Laboratuvarda suni kaplan organları geliştiren tasarımcı, böylelikle binlerce yıllık bir kültürün devam ettirilmesini mümkün kılarken diğer yandan da doğaya ve canlılara verilen zararı en aza indirgemeye katkıda bulunuyor.

Hayvan Organları Oluşturan Biyoteknolojik Çözümler 2

Hayvan Organları Oluşturan Biyoteknolojik Çözümler 3

Hayvan Organları Oluşturan Biyoteknolojik Çözümler 4

Görsel Kaynak: https://www.designboom.com