Girişimcilerin Yol Haritası: Stratejik Planlama

Girişimcilerin Yol Haritası: Stratejik Planlama

Son derece yoğun bir rekabetin mevcut olduğu girişimcilik ekosisteminde, girişimcilik yolculuğunun başlangıcında olan girişimcilerin başarı hedeflerine ulaşabilmeleri adına çeşitli zorluklara karşı hazırlıklı davranmaları gerekiyor. Nitekim araştırmalar sonucunda elde edilen veriler ışığında genç girişimlerin neredeyse yüzde 80’inin onları başarısızlığa sürükleme potansiyeli taşıyan engeller ile karşılaştığı gözler önüne seriliyor. Bu durumda girişimcilerin de her ihtimali göz önünde bulundurarak etkili bir strateji geliştirmeleri büyük önem taşıyor.

Bu noktada stratejik planlama, girişimciler için adeta bir yol haritası niteliği taşıyor. Nitekim özellikle yazılı bir stratejik planlama sayesinde girişimciler, nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini somut bir halde göz önünde tutabiliyorlar. Peki girişimlerin geleceğini şekillendirme potansiyeline sahip stratejik planlama nasıl öne çıkıyor?

Stratejik planlama ile girişimlerin geleceği şekilleniyor

Girişimlerin anatomisini gözler önüne seren stratejik planlamanın uzun vadeli bir süreç olarak değerlendirilmesi önem taşıyor. Bir organizasyonun hedeflerini, artılarını, eksilerini, rekabet ortamındaki konumunu ve değerini belirlemeyi mümkün kılan stratejik planlama, doğru bir şekilde hayata geçirildiğinde söz konusu girişimi başarıya taşıyabiliyor.

Harvard Üniversitesi İşletme Bölümü’nde ekonomi ve yönetim bilimleri profesörü olan Michael Porter tarafından 1980 yılında tanımlanan stratejik planlama, 4 ana unsurdan oluşuyor. Bu bağlamda stratejik planlama, bir işletmeninin nasıl rekabet ettiğine ilişkin geniş bir formül olarak yorumlanıyor. Buna göre stratejik planlama kapsamında işletmenin güçlü ve zayıf yönleri, ekip üyelerinin öncelik tanıdıkları kişisel değerler, sektördeki olası fırsatlar ve tehditler, toplumsal beklentiler büyük bir rol oynuyor.

Stratejik planlama, girişimlerin anatomisini belirliyor

Bir girişim için stratejik planlama oluştururken, söz konusu girişimin geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği detaylarıyla gözler önüne seriliyor. Böylelikle girişimciler, kaynaklarını daha verimli bir şekilde yöneterek hedeflerine ulaşma yolunda adım atabiliyorlar. Elbette girişimlerin gelecek planlarını, verecekleri kararları, kriterlerini, performans takibini belirleyen stratejik planlamaya belirli adımların da dahil edilmesi gerektiğini göz ardı etmemekte yarar var.

Etkili bir stratejik planlamada birçok nokta yer alıyor. Buna göre; girişimlerin yakın gelecek planlarını kapsayan vizyon, girişimin neden var olduğunu aktaran misyon, girişimin prensiplerini temsil eden değerler, girişimin artı ve eksileriyle beraber dışarıdan gelen fırsat ve tehditleri belirleyen SWOT analizi, girişimin hangi yönüyle öne çıktığını gösteren rekabet avantajı, girişimin uzun vadeli hedefleri, girişimin kısa dönem öncelikleri, girişimin hedeflerini nasıl hayata geçireceğini açıklayan aksiyon planları, girişimin bütçe yönetimini sağlayan finansal değerlendirme ve somut hedefleri, stratejik planlamanın yapı taşlarını oluşturuyor.