Geleceğe Işık Tutan Yöntem: SWOT Analizi

Geleceğe Işık Tutan Yöntem: SWOT Analizi

Son derece yoğun bir rekabetin süregeldiği girişimcilik ekosisteminde başarı hedeflerine ulaşmak isteyen girişimleri çoğu zaman çeşitli zorluklar bekleyebiliyor. Bu noktada değerli, uygulanabilir, sürdürülebilir bir iş fikrine ve mantıklı, öngörülü, detaylı kurgulanan bir iş planına sahip girişimci ve girişimci adayları rekabette bir adım öne çıkıyor. Fakat gerek iş fikrini hayata geçirme aşamasında olan girişimler gerekse halihazırda faaliyet gösteren işletmeler için bilimsel analiz yöntemleri başarıyı sürdürülebilir kılma konusunda kritik bir rol oynuyor.

Stratejik bir planlama tekniği olan SWOT analizi ise işletmelerin güçlü ve zayıf yönlerini gözler önüne sererek geleceğe ışık tutmayı mümkün kılabiliyor. Peki girişimlerin başarı merdiveninde hızlı adımlarla tırmanmalarını sağlayabilen SWOT Analizi nasıl öne çıkıyor?

SWOT analizi farkındalık yaratıyor

Bir kurumun, tekniğin, sürecin, durumun veya kişinin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesini esas alan SWOT analizi kavramı, İngilizce “strengths, weaknesses, opportunities, threats” kelimelerinin baş harflerinden meydana geliyor. Türkçede “güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler” olarak karşılık bulan SWOT analizi, iyi ve zayıf yönlerden yola çıkarak fırsatları ve tehditleri öngörmeyi mümkün kılıyor.

1960’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’nde görevli profesörler tarafından geliştirilen SWOT analizi yöntemi sayesinde kurumlar, faaliyet gösterdikleri sektöre göre fırsatları yakalayabiliyor ve karşılaşabilecekleri tehditlerin farkına varabiliyor. Böylelikle fırsatları avantaja çevirmenin yanı sıra potansiyel tehditlere karşı da zamanında önlem alarak tehlikelere karşı etkili savunma stratejileri oluşturmak söz konusu olabiliyor.

SWOT analizi işletmelere çeşitli avantajlar sunuyor

SWOT analizi aracılığıyla kurum içinde detaylı bir değerlendirmede bulunup buna göre stratejiler hazırlayan işletmeler, rekabette önemli bir avantaj sağlayabiliyorlar. Nitekim SWOT analizi ile güçlü yönlerini keşfeden firmalar, rakiplerinden farklılaşan noktaları, iş fikirlerinin öne çıkan kısımlarını, eşsiz yönleri, düşük maliyetli kaynakları, benzersiz satış teklifleri gibi üstünlük yaratan unsurlardan yararlanabiliyorlar.

Benzer şekilde zayıf yönleri fark etmeyi de sağlayan SWOT analizi, işletmelerin kendilerini daha objektif bir bakış açısından görerek geliştirilmeye açık noktalara yönelmelerini sağlıyor. Dolayısıyla hangi noktaları iyileştirmeyi ve hangi durumlardan sakınmak gerektiğini belirlemek de mümkün olabiliyor. Bununla birlikte SWOT analizi yardımıyla girişimler kendilerini bekleyen fırsatlardan haberdar olarak başarıya giden yolda önemli bir adım atabiliyorlar. Öte yandan yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir kılmayı hedefleyen girişimler, SWOT analizi aracılığıyla önlerindeki engelleri belirleyip planlamalarını ona göre yaparak sektörde kalıcı bir yer edinme şansına sahip olabiliyorlar.

Görsel Kaynak: http://www.projectmanagers.net