Başarıya Taşıyan Bir İnovasyon Ekibi Nasıl Kurulur?

Başarıya Taşıyan Bir İnovasyon Ekibi Nasıl Kurulur?

Çeşitli ürün ve hizmetlerin yenilikçi bir bakış açısıyla ele alınıp farklı özellikler eklenerek geliştirilmesini esas alan inovasyon akımı, her geçen gün topluma ekonomik ve sosyal boyutta fayda sağlayan uygulamaların doğmasına zemin hazırlıyor. Modern teknoloji ve dijital dönüşüm ile değişen pazar koşulları doğrultusunda farklılaşan tüketici beklentilerini karşılamak adına, işletmeler de artık inovasyonun önemini göz ardı etmiyor. Dolayısıyla kurumlarda faaliyet gösteren inovasyon ekipleri de kritik bir değer kazanıyor.

Söz konusu işletmelerin sundukları ürün ve hizmetleri geliştirerek insanların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar yaratan inovasyon ekipleri, dönüşüm oranlarını artırdığı gibi operasyonel süreçlerin de daha verimli bir şekilde işlemesine önayak olabiliyor. Peki girişimlerin geleceğini belirleme potansiyeline sahip inovasyon ekipleri kurarken hangi noktaları göz önünde bulundurmaları önem taşıyor?

Riskten çekinmeyin

Kurum içinde ayakları yere sağlam basan bir inovasyon kültürü oluşturabilmek adına öncelikle risk almaktan çekinmemek gerekiyor. Nitekim inovasyon ekiplerinin yaratıcılıklarının önündeki sınırları ortadan kaldırabilmeleri adına fikirlerini dile getirmekten çekinmedikleri bir ortamın hazırlanması önem taşıyor. Başarısızlıkla sonuçlanmaktan korkmayarak yaratıcı fikirlerini cesurca öne sürebilen ve deneyler yapabilen bir inovasyon ekibi, işletmelerin başarı hedeflerine ulaşmalarını da sağlayabilir.

Olanak tanıyın

Hiç kuşkusuz ki çoğu değerli inovatif fikir günlük hayatta karşılaşılan bir sorundan, çözüm bulunamayan bir ihtiyaçtan veya araştırmalar sonucunda pazarda fark edilen bir açıktan doğuyor. Ancak bu fikirleri hayata geçirebilmek adına kafa yormak, plan oluşturmak ve somut taslaklar hazırlamak için gerekli koşulların sağlanması da büyük bir rol oynuyor.

Bu anlamda inovasyon ekiplerinin verimli bir performans sergilemeleri için onlara gerekli zaman ve çalışma alanı sunmak önem taşıyor. Bununla birlikte elbette inovasyon ekibi üzerinde baskı kurmamak ve ihmal etmemek arasındaki hassas dengeyi bulmakta da fayda var.

Motive edin

Elbette her alanda olduğu gibi inovasyon söz konusu olduğunda da motivasyon ateşleyici bir güç olarak öne çıkıyor. Bu bağlamda kullanıcı alışkanlıklarını değiştiren inovasyonlara imza atmak ile yükümlü ekiplere de değerli olduklarını hissettirmek, teşvik edici bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim söz konusu kurumun başarı hedeflerine ulaşmasında inovatif bir yaklaşımın kilit bir unsur olarak yorumlandığını unutmamak gerekiyor.

Öte yandan inovasyon ekiplerini takdir etmek için çalışmalarının meyve vermesini beklememekte de yarar var. İnovatif uygulamaların ortaya konmasına giden yoldaki bütün faaliyetleri değerlendirerek ekip üyelerinin motivasyonunu üst seviyelere taşımak gayet mümkün.

Görsel Kaynak: https://innovatormindset.com